تا چند سال گذشته، افراد برای دنبال کردن اخبار سراسر جهان و پیگیری اتفاقات مختلف و آشنایی با فرهنگ و هنر سایر کشورها، به سراغ روزنامه‌ها و مجله‌های کاغذی می‌رفتند. رسانه‌های چاپی، جایگاه بسیار پررنگی در زندگی همه ما ایفا کرده‌اند، ما به همراه آن‌ها اتفاقات زیادی را تجربه کردیم، با خبرهای بد گریستیم و با خبرهای خوب شادی کردیم.

اما این روزها پیشرفت فناوری باعث شده کمی تا قسمتی از روزنامه و مجله کاغذی دور شویم و برای افزایش سطح آگاهی، اطلاعات عمومی و سرگرمی خود، مجله‌های دیجیتال چند رسانه‌ای را دنبال کنیم.

پیشنهاد به شما