برای بعضی از ما که فقط تست کردن نان برایمان مهم است، خرید یک دستگاه توستر کافیست. اما اخیرا یک ابزار آشپزی جدید به نام آون توستر عرضه شده که عملکردهای مختلفی دارد. توستر فقط می‌تواند ماده‌ای مانند نان را تست کند، در حالی‌ که آون توستر می‌تواند بسیاری از اقلام نان و شیرینی را تست کند و همچنین عملکرد یک اجاق معمولی یا مایکروفر را در مقیاس کوچک‌تر دارد.

سفارش تولید محتوا
پیشنهاد به شما