عجایبی به نام منطقه ۲۲ شهر تهران

توسعه نامتوازن در منطقه ۲۲تهران با عوارضی همراه بوده است، رشد قیمت مسکن در این منطقه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷، ۱۰۰درصد بیشتر از متوسط شهر تهران بوده و ۳۲درصد مال‌های تهران در این منطقه است. حدود ۳۰۰هزار نفر مسکن خالی در این منطقه وجود داردکه مالکان قصد فروش یا اجاره‌ ندارند.


مطلب قبلی
چاپ کتاب

۶ نکته مهم که قبل از چاپ کتاب باید بدانید

مطلب بعدی

شناسنامه فنی ساختمان چیست و چه کاربردی دارد؟

تولید محتوا
مطالب مرتبط