آیا برنامه دارید سال جدید را خودتان بسازید؟ یا حداقل قصد دارید در سال جدید از عادت‌های بد دور شوید و به استفاده و بهره بردن از امکانات جدید بپردازید؟
الان دقیقا زمان مناسب برای انجام این کارهاست. زمان مناسب در سال برای شروع عادات و رفتارهای خوب است. به اشتباه تصور می‌کنیم ورود سال جدید به خودی خود شور و اشتیاق را با خود به همراه می‌آورد در صورتی که این کار به برنامه ریزی نیاز دارد.
معمولا شروع سال نو به عنوان زمانی برای شروع فاز جدیدی از زندگی و اتخاذ تصمیمات مهم جدید شناخته می‌شود. اما متاسفانه روزهای آغازین سال بازه‌ی زمانی پر استرسی بوده و در میان مهمانی‌ها و سفرها قرار دارد.


پیشنهاد به شما