ورود به بازار کار برای کسانی که هیچ تجربه کاری ندارند مرحله‌ای پراسترس و البته دشوار است. اولین فکری که شاید به ذهن افرادی که قصد ورود به بازار کار را دارند خطور کند این است که با وجود این همه بیکار، من چه شانسی برای پیدا کردن کار دارم؟

اما روش تضمین شده‌ای وجود دارد که اگر در پیش بگیرید، می‌توانید از جمعیت بسیار زیادی از رقیبانتان برای ورود به بازار کار پیشی بگیرید: کارآموزی.

پیشنهاد به شما