هر زمان که با داستان یا کتاب جدیدی مواجه می­شوم، این پاراگراف از رابرت مک­کی را به یاد می­آورم که در جایی می­گوید: «درخواست ما از داستان­گو این است: لطفا داستان خوبی برایم بگو، تجربه­ای به من بده که هرگز نداشته­ام و مرا با حقایق تازه آشنا کن. کاری کن به چیزی بخندم که هرگز فکر نمی­کردم خنده­دار باشد. احساسات مرا با چیزی برانگیز که تاکنون هرگز بر من تاثیری نداشته است. کاری کن که دنیا را از زاویه­ی تازه­ای ببینم. آمین.»


پیشنهاد به شما