می‌توان افکار استرس‌زا را کنترل کرد؟

افکار استرس‌زا همواره در طول زندگی در کنار بشر بوده‌اند. عده زیادی از انسان‌ها همواره در حال ارزیابی گفته‌ها و شنیده‌های خود هستند. افکار استرس‌زا فشار بسیار مضاعفی را بر فرد وارد خواهند کرد و این افکار فرد را در مردابی از پرسش‌های بی سرانجام رها خواهند کرد. پرسش هایی از این دست که: چرا همه چیز آنگونه که باید پیش نرفت؟ مرتکب چه اشتباهی شده ام؟ چه اتفاقات بدی می‌توانست رخ دهد؟ در صورتی که موفق به انجام این کار نشوید چه عواقبی در انتظار شما خواهد بود؟

مطلب قبلی

بهترین زمان برای سفر به جزایر کیش و قشم

مطلب بعدی

اختلال استرس پس از حادثه چیست؟

تولید محتوا
مطالب مرتبط