جشنواره کن ۲۰۱۸ به زودی در بندر کن واقع در جنوب فرانسه برگزار می‌شود و در آن ۳۵ فیلم شامل ۱۸ اثر در بخش رقابتی برای کسب جایزه نخل طلا، ۱۵ اثر در بخش نوعی نگاه و ۲ اثر نیز خارج از مسابقه حضور دارند. آنچه در ادامه می‌آید فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره کن ۲۰۱۸ است.

پیشنهاد به شما