برای ساخت یک ساختمان می‌بایست مجوزهای متعدی اخذ شده و مراحل قانونی متفاوتی طی گردد. یکی از این مجوزها که در طی این روند دریافت می‌شود شناسنامه فنی ساختمان است. با مطالعه آن می‌توانید به مشخصات مهمی از ساختمان پی ببریم. در زیر به اطلاعاتی که در شناسنامه فنی درج شده، تفاوت بین شناسنامه فنی و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و دیگر اطلاعاتی ارزنده­ای که درباره این سند رسمی باید بدانید اشاره شده است. پس برای شناخت بیشتر این شناسنامه ساختمان با ما همراه باشید.

پیشنهاد به شما