نرخ ترک سبد خرید به درصدی از خریداران آنلاین گفته می شود که محصولات یا خدمات را در سبد خرید خود قرار می دهند ولی مراحل پرداخت را کامل نمی کنند. جهت درک و تشخیص دلایل کاهش میزان خرید مشتریان از سبد خرید، باید عوامل موثر در کاهش تمایل افراد در خرید از سبد، بررسی شود. ما در این مقاله دلایل مهم در رابطه با ترک سبد خرید را جمع‌آوری کرده‌ایم. همچنین به بررسی هر علت به طور مفصل خواهیم‌پرداخت.


پیشنهاد به شما