دلال در صنعت گردشگری سلامت ایران، تهدیدی‌ست که روزبه‌روز بیشتر به بدنۀ این صنعت نوپا فشار می‌آورد. گردشگری سلامت یا مدیکال توریسم در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از صنعت گردشگری و اقتصاد کشورها را تشکیل داده است؛ طوری که نزدیک به ۱۰ درصد از کل گردشگران، اهداف درمانی و سلامتی دارند. این افراد با خود سودآوری بالایی به همراه داشته و بخش قابل‌توجهی از درآمد ارزی کشورها را تشکیل می‌دهند. در ایران نیز گردشگری سلامت چند سالی است که پا گرفته و افراد و مراکز بسیاری وارد فعالیت در این عرصه شده‌اند. البته مشکلات همراه با گردشگری سلامت پس از مدتی رخ نموده و این صنعت را درگیر کرده‌اند. یکی از این مشکلات مهم، حضور دلال در صنعت گردشگری سلامت ایران است.

پیشنهاد به شما