حسابداری شخصی چه تفاوتی با حسابداری شرکتی دارد؟

آیا تا کنون پیش آمده هنگام خرید برای شرکت یا کسب و کارتان برخی اقلام و مایحتاج شخصی خود را نیز تهیه کنید؟ وقتی برای بررسی کردن ‌‌می‌روید‌‌، چه کاری انجام ‌‌می‌دهید؟ آیا منابع تجاری و خریدهای شخصی خود را جدا ‌‌می‌کنید؟ یا همه آن را روی یک برگه یادداشت ‌‌می‌کنید؟

مهم نیست که چطور به آن نگاه کنید‌‌، برخی موارد هرگز نباید با هم تداخل کنند – به طور خاص امور مالی تجاری و امور مالی شخصی. اما اگر این موارد را به طور جداگانه ثبت نکرده‌اید، بدانید که تنها نیستید: مطابق نظرسنجی‌ها، گزارش شده است که از هر پنج مدیر مورد بررسی یک نفر، حساب‌های شخصی و تجاری خود را از هم جدا نمی‌کند. اما فرق بین حسابداری شرکتی و حسابداری شخصی چیست؟


واحد محتوا

تحریریه نویسش، محتوای باکیفیت و کاربری را در حوزه‌ی تولید محتوا و بازاریابی محتوا در اختیار شما قرار می‌دهد.

سفارش تولید محتوا
اینستاگرام نویسش