در هنگام انتخاب عینک آفتابی باید به نکات مختلفی توجه شود. عینک آفتابی تنها یک وسیله تزئینی در تابستان نیست. این وسیله از چشم‌ها در برابر نورها و اشعه‌های مضر محافظت می‌کند. علاوه بر این، عینک آفتابی خستگی چشم‌ها را کاهش می‌دهد و به طور کلی سبب ایجاد تصویری هماهنگ می‌شود.

در هنگام انتخاب کردن عینک آفتابی، شکل صورت و نوع شیشه عینک باید در نظر گرفته شود. به همین جهت برای انتخاب عینک مناسب، شما باید با نوع فرم صورت خود آشنا باشید و از طرفی ویژگی‌های یک عینک آفتابی مناسب را بدانید.

پیشنهاد به شما