صحبت از تالاب که می‌شود بیشتر افراد ناخودآگاه یاد تالاب انزلی می‌افتند و نیلوفرهای آبی شناور روی تالاب انزلی را به خاطر می‌آورند و کمتر کسی به یاد تالاب بین المللی حسنلو می‌افتد

صحبت از تالاب که می‌شود بیشتر افراد ناخودآگاه یاد تالاب انزلی می‌افتند و نیلوفرهای آبی شناور روی تالاب انزلی را به خاطر می‌آورند. اما تالاب زیبای دیگری در کشور هست که از جاذبه‌های گردشگری استان آذربایجان غربی محسوب می‌شود و یکی از مقاصد پرطرفدار برای تور طبیعت‌گردی و تور تفریحی است. تالاب بین المللی حسنلو با طبیعت بی‌نظیر و زیبا و گونه‌های مختلف حیوانات که در آن زیست می‌کنند یکی از مکان‌هایی است که در تور طبیعت‌گردی و تور تفریحی نباید از آن غافل شد. درمورد تالاب بین‌المللی حسنلو بیشتر بدانیمپیشنهاد به شما