انسان‌ها در غار‌های تو در تو و نهفته در اعماق زندگی خود به دام می‌افتند. هیچ انسانی از این قاعده مستثنی نیست. آنچه در افکار ما می‌گذرد، در زندگی روزمره ما تجلی می‌یابد. انسان‌ها فارغ از تیره، نژاد و پیشینه‌های فرهنگی خود، در معرض ناهنجاری‌های روانی و آسیب‌های روحی قرار دارند. بی‌شک انسان در مقابل آسیب‌های روانی به مراتب آسیب‌پذیرتر از آسیب‌های جسمانی است.

پیشنهاد به شما