تنبلی چشم یا آمبلیوپی، عارضه‌ای است که باعث کاهش بینایی در یک چشم می‌شود و به‌ندرت هر دو چشم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ممکن است از خودتان بپرسید که چرا یک چشم؟ هر تصویری که شما با چشمان خود می‌بینید حاصل همکاری همه اعضای چشم و لوب پس سری مغز است. معمولا با بروز اختلال در عملکرد چشم‌ها، مغز واکنش نشان می‌دهد و با انتخاب چشم سالم‌تر برای همکاری، به مرور مسیر عصبی ارسال تصویر از شبکیه چشم ضعیف‌تر را خاموش می‌کند. به‌همین‌دلیل آن چشم به عنوان چشم تنبل، سیگنال‌های بینایی کمتری از مغز دریافت می‌کند و بار اصلی بینایی به دوش چشم سالم می‌افتد.

پیشنهاد به شما